Mijn boek: Het leven van een Hoog Gevoelige

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Mijn boek: Het leven van een Hoog Gevoelige
Dit is het voorwoord van mijn boek

Hoog gevoelig zijn is inmiddels in onze maatschappij niet meer iets wat niet herkend wordt. Je zou kunnen zeggen er is begrip en erkenning ontstaan. Dit is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat een op de vijf mensen hoog gevoelig is.

Terug keren naar de intuïtieve mens

Gezien de ontwikkeling waarin onze wereld zich bevindt, de teruggang naar een meer en hoger collectief bewustzijnsniveau, zal dit aantal alleen maar toenemen. De beweging om terug te keren naar wie we waren: de intuïtieve mens, in liefdevolle verbinding met zichzelf en de ander, is in volle gang. Een logische ontwikkeling omdat we in de voorgaande eeuwen zoveel van onszelf zijn kwijtgeraakt en de ratio en het ego de overhand hebben laten nemen.

De ontwikkeling waar we inzitten is niet eenvoudig, vooral als jezelf niet weet dat je hoog gevoelig bent of als je in een omgeving opgroeit of moet functioneren waarin dat deel van jouzelf niet kan en mag zijn. In veel gevallen zien we dan allemaal, soms bewuste en soms onbewuste, aanpassingsstrategieën ontstaan om te kunnen ‘overleven’. Strategieën die op dat moment misschien wel succesvol lijken, maar waar we op termijn last van krijgen.

Dansend door het leven

Op het moment dat we onszelf niet kunnen zijn raken we uit balans: op spiritueel, emotioneel, fysiek en / of geestelijk niveau en dan ontstaan er klachten. In balans zijn en blijven is een opgave en vraagt jarenlange ‘ont-wikkeling’, maar vooral het ‘bewust-zijn’ van wie je werkelijk bent. Hoe mooi zou het zijn als we vanaf de start van ons leven hier op aarde al dansend door het leven zouden kunnen gaan in plaats van continue op spitsroeden te moeten lopen?

Het bewust zijn van wie je werkelijk bent begint met het kennen van jezelf, wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren en het weten waar jouw grenzen liggen en deze toepassen. Dit geldt uiteraard voor je eigen leven als hoog gevoelige, maar ook in het ondersteuning bieden aan het leven van een hoog gevoelige als intieme deelgenoot; partner van of ouder van. Hoe eerder we daar vorm aan kunnen geven, des te fijner het leven van onszelf en/of ons dierbare(n) wordt. Hoog gevoelig zijn kan dan een gave zijn in plaats van een last, want het is daadwerkelijk een gave die we niet voor niets hebben gekregen.

Yvonne Baank

Wie anders dan Yvonne Baank, mijn allerliefste vriendin, leermeester, persoonlijke gids van mijzelf, mijn man en onze kinderen, kan dat op een manier beschrijven die werkelijk voor iedereen toegankelijk is: het lezen van dit boek vergt geen enkele materiedeskundigheid, noch hoef je van lezen te houden om alle praktische handvatten op te kunnen pikken.

Dit boek is een ware een reis door het leven van een hoog gevoelige: van baby tot en met volwassene, van individueel niveau tot relationeel niveau, van de aardse zaken in ons leven tot het meer beschouwelijke en van het niveau van hoog gevoelig zijn tot helder voelend zijn, en alles wat daar tussen ligt.

Ik heb vele boeken gelezen over hoog gevoeligheid, over de uitdagingen op dat terrein, over paranormaliteit, hoogbegaafdheid, de psychosomatische betekenis van lichamelijke en geestelijke klachten enzovoorts, maar geen enkel boek is zo volledig en zo vanuit het perspectief van de hoog gevoelige zelf ge- en beschreven.

Het kan ook niet anders… je moet zelf extreem hoog gevoelig zijn, alle facetten van het leven zelf hebben meegemaakt, duizenden cliënten hebben gezien die worstelen of hebben geworsteld met het hoog gevoelig zijn en zelf bijzonder paranormaal zijn om een dergelijk boek als deze te kunnen schrijven.

Lieve lezer,

Ik wens je veel leesplezier en een reis vol verwondering met behulp van dit boek!

 

Lieve Yvonne,

Dank je wel voor het schrijven van dit prachtige boek!

Liefs, Martha Houkema
Business coach, Medium en Paragnost
www.denieuwetijdspraktijk.nl

Informatie over mijn boek

Dit boek is verkrijgbaar in de eerste instantie in een EBOOK, in de vorm van een PDF en een EPUB..

En in een Luister boek. Het luisterboek is een MP3. Deze verzend ik via WeTransfer, die kan je daar downloaden.

Het Ebook en het luister boek zijn te bestellen via email.

De prijs van de EPUB en PDF zijn € 10 per stuk.

De prijs van het luister boek via download is € 15 Per stuk.

Mijn luisterboek is gratis te beluisteren op You Tube:

 

.

Menu